Hisszük, hogy a konstruktív együttműködésre épülő közös munka az állami szervek és a civil szervezetek együttes érdeke.

A Korrupcióellenes Munkacsoport elemző, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő feladatokat ellátó testületi szerv. A Munkacsoportban állami szervek által delegált tíz tag, valamint tíz civil tag dolgozik együtt, továbbá kialakításra került több almunkacsoport is, amelyben egy civil és egy állami tag képviselteti magát.

ÉVES JELENTÉSEK

A Munkacsoport éves jelentést készít, amely elemzi a korrupció és a korrupciós kockázatait és tendenciáit, hatékony ellenintézkedéseket és bevált gyakorlatokat javasol a korrupciós kockázatok és korrupciós típusok megelőzésére, felderítésére és szankcionálására, felméri a hatékony végrehajtásukat, valamint azt, hogy a korábbi javaslatait hogyan követték nyomon és hajtották végre a vonatkozó jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, kormányprogramok.