Rólunk

A Korrupcióellenes Munkacsoport 2022 decemberében jött létre az Integritás Hatóság mellett függetlenül működő testületi szervként. A Munkacsoport határozatlan ideig működik, melynek során elemző, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő feladatokat lát el.

Rólunk - A képen a magyar zászló és a Parlament látható.

A Munkacsoportban 21 fő dolgozik együtt, tíz kijelölt állami szervet képviselő tag, tíz nem kormányzati szereplőt képviselő civil tag, valamint a Hatóság elnöke, aki egyben a Munkacsoport elnöke is. A civil tagság előfeltétele pályázati anyag benyújtása, amelyet az Alkalmassági Bizottság véleményezése után a Hatóság Igazgatósága bírál el. Az Alkalmassági Bizottság a Hatóságtól és a Munkacsoporttól független véleményező testület, amely három független tagból áll. Munkája során a 2022. évi XXVII. törvény (Eufetv.) alapján meghatározott, a Munkacsoporttal és Hatósággal összefüggő feladatokat látja el.

A Munkacsoport legfőbb feladata, hogy minden tárgyévet követő év március 15-éig összeállítson egy éves jelentést, amelyben az aktuálisan meglévő korrupcióellenes intézkedéseket vizsgálják, illetve javaslatokat dolgoznak ki a korrupciós kockázatok és korrupt gyakorlatok kivizsgálásával, szankcionálásával és megelőzésével kapcsolatban. Az elkészült és elfogadott jelentést a Munkacsoport elküldi a Kormánynak, amely azt a honlapján közzé teszi.

A Munkacsoportban a hatékonyabb munkaszervezés érdekében kialakításra került öt folyamatosan működő almunkacsoport:

A társadalmi felelősségvállalás kiemelten fontos jelentőséggel bír, hiszen a civil önkéntes alapon, dolgoznak a Munkacsoportban.